Kapłani

Ksiądz Proboszcz Mateusz Draszanowski

Ksiądz Mateusz Draszanowski urodził się 28.04.1977 roku w Gdańsku.  Pochodzi z Kociewia z miejscowości Miłobądz koło Tczewa.

            W roku 1998 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2004 roku z rąk J. E. Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi. Jako wikariusz posługiwał w parafiach w  Zblewie, Czersku, Kartuzach i Chojnicach. Od 20 sierpnia 2018 na mocy dekretu J. E. Ks. Bpa Ryszarda Kasyny został mianowany proboszczem parafii w Szczodrowie.

             Motto z obrazka prymicyjnego i zasada, którą stara się wypełniać w swojej posłudze kapłańskiej to słowa św. Pawła z listu do Koryntian „ Tak więc nie zależąc od nikogo stałem się niewolnikiem wszystkich”.

Proboszczowie zarządzający parafią  od początku XVII w.

( ok. 1627 r. ) ks. Jacobus Odrowius

( ok. 1660 r. ) ks. Anastazy Wymicki

1667 – 1682 r. ks. Henryk Adolf Lemke

1682 – 1693 r. ks. Jan Czarliński

1693 – 1712 r. ks. Jan Kazimierz Jugowski

1712 – 1733 r. ks. A. Lewiński

1733 – 1734 r. ks. Adam Stanisław Grabowski

1734 – 1765 r. ks. Franciszek Wybicki

1765 – 1779 r. ks. Bazyli Złocki

1780 – 1800 r. ks. Joachim Wybicki

1800 – 1811 r. ks. Paweł Wolf

1811 – 1818 r. ks. dr Franciszek Ciesielski

1818 – 1829 r. ks. Joachim Tempski

1832 – 1835 r. ks. Antoni Neugauer

1835 – 1840 r. ks. Joseph Weiss

1840 – 1845 r. ks. Franz Heynowski

1845 – 1871 r. ks. Johan Rhode

1872 – 1882 r. ks. Robert Raymann

1882 – 1900 r. ks. Otto Reiske

1900 – 1908 r. ks. Ludwik Dietrich

1908 – 1911 r. ks. Alojzy Kling

1911 – 1948 r. ks. Jan Olszewski

1948 – 1957 r ks. Józef Piecha

1957 – 1958 r. ks. Józef Sobisz

1958 – 1966 r. ks. Bazyli Olęcki

1966 – 1980 r. ks. Jan Szwaba

1980 – 1987 r. ks. Ludwik Kierznikiewicz

1987 – 2008 r. ks. Rafał Murawski

2008 – 2018 r. ks. dr Ryszard Jędrzejak

2018 – obecnie ks. Mateusz Draszanowski