Kapłani

Ksiądz Proboszcz Łukasz Benkowski

Urodzony 3 maja 1978 roku w malowniczych Kartuzach, a jego duchowa podróż rozpoczęła się w roku 2000, gdy wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

4 czerwca 2006 roku to szczególna data, gdy Ksiądz Łukasz przyjął święcenia kapłańskie z rąk J. E. Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. To był moment, który zapoczątkował Jego misję duszpasterską.

Jako wikariusz, Ksiądz Łukasz służył w wielu parafiach, m.in. w Dziemianach, Ugoszczy, Człuchowie, Starogardzie Gdańskim i Osiu. Głownie pracował z dziećmi i młodzieżą, dla których organizował liczne wyjazdy i wydarzenia, budując więź z młodymi sercami.

Od 20 sierpnia 2023 roku, Ksiądz Łukasz Benkowski objął stanowisko proboszcza naszej parafii w Szczodrowie. To moment wielkiego znaczenia, nowy rozdział w Jego życiu i posłudze.

Jako przewodnik w życiu codziennym, Ksiądz Łukasz przyjmuje motto z obrazka prymicyjnego, czerpiąc je z Listu św. Pawła do Galatów: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” To piękne słowa, które kształtują Jego posługę duszpasterską i głębokie przesłanie, które chce przekazać również naszej wspólnocie.

Prywatnie Ksiądz Łukasz jest wiernym kibicem FC Barcelony, a jego zainteresowania obejmują historię II wojny światowej oraz dziennikarstwo śledcze Wojciecha Sumińskiego.

Proboszczowie zarządzający parafią  od początku XVII w.

( ok. 1627 r. ) ks. Jacobus Odrowius

( ok. 1660 r. ) ks. Anastazy Wymicki

1667 – 1682 r. ks. Henryk Adolf Lemke

1682 – 1693 r. ks. Jan Czarliński

1693 – 1712 r. ks. Jan Kazimierz Jugowski

1712 – 1733 r. ks. A. Lewiński

1733 – 1734 r. ks. Adam Stanisław Grabowski

1734 – 1765 r. ks. Franciszek Wybicki

1765 – 1779 r. ks. Bazyli Złocki

1780 – 1800 r. ks. Joachim Wybicki

1800 – 1811 r. ks. Paweł Wolf

1811 – 1818 r. ks. dr Franciszek Ciesielski

1818 – 1829 r. ks. Joachim Tempski

1832 – 1835 r. ks. Antoni Neugauer

1835 – 1840 r. ks. Joseph Weiss

1840 – 1845 r. ks. Franz Heynowski

1845 – 1871 r. ks. Johan Rhode

1872 – 1882 r. ks. Robert Raymann

1882 – 1900 r. ks. Otto Reiske

1900 – 1908 r. ks. Ludwik Dietrich

1908 – 1911 r. ks. Alojzy Kling

1911 – 1948 r. ks. Jan Olszewski

1948 – 1957 r ks. Józef Piecha

1957 – 1958 r. ks. Józef Sobisz

1958 – 1966 r. ks. Bazyli Olęcki

1966 – 1980 r. ks. Jan Szwaba

1980 – 1987 r. ks. Ludwik Kierznikiewicz

1987 – 2008 r. ks. Rafał Murawski

2008 – 2018 r. ks. dr Ryszard Jędrzejak

2018 – 2023 r. ks. Mateusz Draszanowski

2023 – obecnie ks. Łukasz Benkowski