Klauzula RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie,  ul. Spacerowa 2, Szczodrowo, 83-250 Skarszewy.  tel. 58 588 08 98, reprezentowana przez proboszcza  Ks. Mateusza Draszanowskiego. Kontakt email: draszmat@onet.pl
  2. Dane osobowe na stronie internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych są przetwarzane dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie Prawa kanonicznego.
  3. Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Pelplińskiej jest:
    Ks. dr Jacek Sosnowski, tel. 58 536–12–21,                              
    Adres e-mail:  notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl
  4.  Wierny ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
  5. Szczegółowych informacji  na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, Tel. 22 530–48–87