Historia obrazu patronów naszego kościoła.

Obraz z przedstawieniem patronów kościoła parafialnego w Szczodrowie od lat pięćdziesiątych XX w. wisiał w prezbiterium kościoła nad drzwiami do zakrystii. Obraz jest mocno zniszczony, naklejony na drugie płótno, posiada wiele dziur po gwoździach. Został przemalowany.

Nie wiemy nic o istniejącym w średniowieczu wyposażeniu kościoła. Jedynym zachowanym do dzisiaj obiektem jest stojąca w kruchcie granitowa chrzcielnica używana obecnie jako kropielnica. W XVII w. po rozbudowie kościoła o prezbiterium pojawił się ołtarz z przedstawieniami rzeźbiarskimi patronów kościoła, który obecnie jest ołtarzem bocznym znajdującym się po południowej stronie nawy.

Zmieniające się mody spowodowały pojawienie się obecnego, mocno rozbudowanego ołtarza głównego pochodzącego z połowy XVIII w. Nie wiemy, czy został on zamówiony dla tego kościoła, czy był darem pochodzącym z innego obiektu. Do tego ołtarza w r. 1823 został domalowany obraz.

Przedstawia stojące postacie apostołów św. Szymona i Judę Tadeusza z liśćmi palmy w dłoniach będących atrybutem ich męczeńskiej śmierci, a nad nimi Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Na starej fotografii z lat 20-tych XX w. ukazującej prezbiterium kościoła z ołtarzem głównym obraz zajmuje jego centralną część tą, gdzie od lat 60-tych XX w. znajdowała się gotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Po remoncie kościoła który miał miejsce w l. 60-tych XX w. z ołtarza głównego wyjęto słabej jakości obraz przedstawiający Marię z Dzieciątkiem i umieszczono w części centralnej cenną, gotycką figurkę Matki Boskiej, której ofiarodawcą był ks. Wiecki, brat Marty Wieckiej.

Obraz z postaciami patronów kościoła już wtedy wisiał na ścianie prezbiterium nad drzwiami do zakrystii.

Aktualnie w toku prac konserwatorskich postanowiono o powrocie obrazu Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza do ołtarza głównego.

[Czytaj więcej..]

Patroni w Głównym Ołtarzu

Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz wrócili do ołtarza głównego naszego kościoła.
W toku prac konserwatorskich postanowiono o powrocie obrazu Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza do ołtarza głównego.
Warto zauważyć i przypomnieć, że w większości kościołów patronowie znajdują się w ołtarzu głównym. Tak było również i u nas co pokazuje zdjęcie ołtarza głównego z roku ok. 1925. Dziś po około 100 latach obraz ten wrócił na swoje miejsce.
Zmiana ta jest związana także z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych figury Matki Bożej, która do tej pory stała w ołtarzu głównym.
Czy zmiana ta będzie czasowa czy stała zdecydują konsultacje konserwatorskie oraz opinie historyków.

[Czytaj więcej..]

INFORMACJA RADY PARAFIALNEJ

Od dzisiaj, z inicjatywy Rady Parafialnej, do naszego kościoła powróciła skarbonka, do której każdy kto odczuwa taką potrzebę i ma taką możliwość, może wrzucić swoją dobrowolną ofiarę na bieżące utrzymanie kościoła i planowane inwestycje.

Dodatkowo Rada Parafialna informuje, że swoje dobrowolne ofiary można wpłacać również na konto bakowe parafii (dane poniżej).

Ta forma wsparcia jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców naszej parafii, którzy pytania w jakiej formie można wesprzeć naszą parafię kierowali do Księdza Proboszcza oraz poszczególnych Członków Rady Parafialnej

Bardzo dziękujemy również wszystkim którzy do tej pory wsparli naszą parafię swoją ofiarą zarówno finansową jak i materialną. W obecnym czasie przejawy takiej życzliwości są bardzo cenne i pozwalają na normalne funkcjonowanie parafii.

Dane do przelewu bankowego:

Parafia pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
ul. Spacerowa 2, Szczodrowo
83-250 Skarszewy
NR KONTA:93 8340 0001 0124 3020 2000 0001

Warto dodać, że ofiary wpłacone w formie przelewu bankowego można będzie w przyszłym roku odliczyć od podatku dochodowego przy rozliczeniu się za rok 2020 na formularzach PIT-36, PIT-37.

[Czytaj więcej..]

Komunikaty Biskupa Pelplińskiego

Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna zaleca pełne stosowanie się do rozporządzeń władz państwowych w związku z koronawirusem.

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego.

Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32) oraz o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.

Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Pelplin, 13 marca 2020 r.

Komunikat Biskupa Pelplińskiego w sytuacji zagrożenia koronawirusem

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (w załączeniu) obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:

1.udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem oświatowym – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Pelplin, 12 marca 2020 r.

[Czytaj więcej..]

Uroczystość Świętej Rodziny

Dziś Uroczystość Świętej Rodziny. Podczas Mszy Świętych w naszym kościele małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie złożone w dniu swojego ślubu oraz otrzymali specjalne błogosławieństwo.

Uroczystość Świętej Rodziny w naszej parafii to również I Rodzinne Kolędowanie przy żłóbku. W niedzielne popołudnie kościół wypełnił się ludźmi, którzy przyszli grać i śpiewać kolędy. Spotkanie rozpoczęły kolędy śpiewane wspólnie przy akompaniamencie akordeonu naszego organisty, a później znalazło się sporo osób chętnych, aby zagrać na swoich instrumentach i śpiewać. Była to również okazja do ostatnich odwiedzin żywej szopki naszego Księdza Proboszcza.

WIECEJ ZDJĘĆ TUTAJ i TUTAJ

 

[Czytaj więcej..]