Komunikaty Biskupa Pelplińskiego

Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna zaleca pełne stosowanie się do rozporządzeń władz państwowych w związku z koronawirusem.

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego.

Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32) oraz o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.

Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Pelplin, 13 marca 2020 r.

Komunikat Biskupa Pelplińskiego w sytuacji zagrożenia koronawirusem

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (w załączeniu) obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:

1.udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem oświatowym – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Pelplin, 12 marca 2020 r.

Read More

Uroczystość Świętej Rodziny

Dziś Uroczystość Świętej Rodziny. Podczas Mszy Świętych w naszym kościele małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie złożone w dniu swojego ślubu oraz otrzymali specjalne błogosławieństwo.

Uroczystość Świętej Rodziny w naszej parafii to również I Rodzinne Kolędowanie przy żłóbku. W niedzielne popołudnie kościół wypełnił się ludźmi, którzy przyszli grać i śpiewać kolędy. Spotkanie rozpoczęły kolędy śpiewane wspólnie przy akompaniamencie akordeonu naszego organisty, a później znalazło się sporo osób chętnych, aby zagrać na swoich instrumentach i śpiewać. Była to również okazja do ostatnich odwiedzin żywej szopki naszego Księdza Proboszcza.

WIECEJ ZDJĘĆ TUTAJ i TUTAJ

 

Read More

Informator

Pierwszy numer Informatora Parafialnego – taki o to prezencik dostał każdy kto odwiedził nasz kościół 24 grudnia na Mszy o godz. 22.00 lub na Pasterce o godz. 24.00. A także w pierwsze lub drugie święto. To nowa forma informacji, którą wprowadzamy od świąt. Informator będzie wydawany raz w miesiącu i przedstawione w nim będą najważniejsze

Read More

Odnowione figurki

Kolejna mała przedświąteczna inwestycja – dokonano renowacji i odmalowania figurek, które znajdują się w naszym żłóbku. Na zdjęciu, na przykładzie jednego z Trzech Króli, który już kroczy do naszego Betlejem, pokazujemy efekt tej pracy. Całość będzie można zobaczyć już jutro podczas Mszy Św. o godz. 22.00 i 24.00 oraz przez cały okres Bożego Narodzenia, aż

Read More

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ NA ROK 2019/2020

Od piątku 27 grudnia 2019r. rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie w naszej Parafii. Serdecznie zachęcam i zapraszam wzorem ubiegłego roku, aby dzień kolędy uczynić świętem w gronie rodzinnym. Zaproście proszę jeśli to możliwe na kolędę Waszych bliskich: dzieci, wnuki, rodzeństwo, którzy na co dzień już nie mieszkają w Waszym domu rodzinnym. W dzień kolędy zapraszam również na Msze świętą wszystkich, którzy tego dnia będą przyjmować Boże błogosławieństwo w swoim domu.

Ofiary kolędowe przeznaczymy na kolejne prace konserwatorskie w naszym kościele. Ofiary składamy nie podczas kolędy, tak jak to miało miejsce dotychczas, a do skarbony w kościele w okresie kolęd tj. od 27 grudnia 2019r. do 12 stycznia 2020r.

Read More