Fundacja PZU partnerem prac konserwatorskich kościoła.

W ramach projektu pt. Konserwacja ściany północnej prezbiterium wraz z zabezpieczeniem polichromii przeprowadzony został kolejny etap prac mający na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego w najstarszym drewnianym kościele na Pomorzu.
W ramach projektu przeprowadzone zostały prace polegające na skuciu tynku z usunięciem siatek i drutów, dezynfekcji i dezynsekcji konserwowanej ściany oraz prace konserwatorskie przy zabytkowej polichromii. Wykonawcą prac była Konserwator Elżbieta Przebirowska wraz z zespołem.
Partnerem projektu jest Fundacja PZU.