Odpust parafialny Św. Szymona i Judy Tadeusza.

28 października nasza wspólnota parafialna przeżywała swoje najważniejsze w roku święto – odpust parafialny Św. Szymona i Judy Tadeusza.
Mszy Św. odpustowej przewodniczył Ks. Piotr Lipkowski z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej, który już od niedzieli prowadził rekolekcje przygotowujące nasza parafię do tego ważnego święta. Uroczystą Mszę Św. koncelebrowali również Ks. Prałat Ryszard Konefał oraz Ks. Proboszcz Mateusz Draszanowski, który po liturgii słowa w obecności swojej wspólnoty odnowił swoje przyrzeczenia kapłańskie. To podniosłe i ważne wydarzenie tego typu miało miejsce pierwszy raz w naszej parafii.
O oprawę muzyczną uroczystości zadbał nasz organista Bartłomiej Freda oraz nasz zaprzyjaźniony Zespół Benedictus..