Historia obrazu patronów naszego kościoła.

Obraz z przedstawieniem patronów kościoła parafialnego w Szczodrowie od lat pięćdziesiątych XX w. wisiał w prezbiterium kościoła nad drzwiami do zakrystii. Obraz jest mocno zniszczony, naklejony na drugie płótno, posiada wiele dziur po gwoździach. Został przemalowany.

Nie wiemy nic o istniejącym w średniowieczu wyposażeniu kościoła. Jedynym zachowanym do dzisiaj obiektem jest stojąca w kruchcie granitowa chrzcielnica używana obecnie jako kropielnica. W XVII w. po rozbudowie kościoła o prezbiterium pojawił się ołtarz z przedstawieniami rzeźbiarskimi patronów kościoła, który obecnie jest ołtarzem bocznym znajdującym się po południowej stronie nawy.

Zmieniające się mody spowodowały pojawienie się obecnego, mocno rozbudowanego ołtarza głównego pochodzącego z połowy XVIII w. Nie wiemy, czy został on zamówiony dla tego kościoła, czy był darem pochodzącym z innego obiektu. Do tego ołtarza w r. 1823 został domalowany obraz.

Przedstawia stojące postacie apostołów św. Szymona i Judę Tadeusza z liśćmi palmy w dłoniach będących atrybutem ich męczeńskiej śmierci, a nad nimi Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Na starej fotografii z lat 20-tych XX w. ukazującej prezbiterium kościoła z ołtarzem głównym obraz zajmuje jego centralną część tą, gdzie od lat 60-tych XX w. znajdowała się gotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Po remoncie kościoła który miał miejsce w l. 60-tych XX w. z ołtarza głównego wyjęto słabej jakości obraz przedstawiający Marię z Dzieciątkiem i umieszczono w części centralnej cenną, gotycką figurkę Matki Boskiej, której ofiarodawcą był ks. Wiecki, brat Marty Wieckiej.

Obraz z postaciami patronów kościoła już wtedy wisiał na ścianie prezbiterium nad drzwiami do zakrystii.

Aktualnie w toku prac konserwatorskich postanowiono o powrocie obrazu Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza do ołtarza głównego.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.