Odpust Parafialny

28 października przypada wspomnienie liturgiczne Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, patronów naszej Parafii. Z tej okazji w sobotę 27 października 2018 roku nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej ks. Piotr Krupiński z Kartuz. W święcie naszej Parafii wzięli udział także Księża Dekanatu Skarszewskiego z ks. Dziekanem Ryszardem Konefałem na czele.

Św. Szymonie módl się za nami,

Św. Judo Tadeuszu módl się za nami,

bł. s. Marto Wiecka módl się za nami.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.