Umowy podpisane!

Wczoraj zawarto umowę dotacji pomiędzy Gminą Skarszewy a naszą Parafią. Dziś natomiast podpisaliśmy umowę z wyłonionym wykonawcą, który już w przyszłym tygodniu rozpocznie pierwsze prace konserwatorsko-restauratorskie w naszym kościele.
Zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących prac:
* rozbiórka kolejnych warstw posadzki,
* usunięcie warstwy zasypu koniecznej do wykonania nowej posadzki,
* prace przy odsłoniętych fragmentach kamiennych fundamentów we wnętrzu kościoła,
* wykonanie nowej posadzki ceramicznej wraz z podbudową zgodnie z projektem architektonicznym,
* umieszczenie w miejscach ustalonych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odzyskanych fragmentów posadzki historycznej.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie”, współfinansowanym ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz budżetu Gminy Skarszewy.
Dzięki tej dotacji i współpracy będziemy mogli przywrócić naszemu kościołowi dawny blask i zachować jego historyczne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt!